Horizontální obráběcí centra Eumach

Horizontální obráběcí stroje dovolují obrábět širší řadu materiálů, dokáží vyhovět i nárokům na řešení velkých a těžkých obrobků. Jsou investicí do větší samostatnosti ve zhotovení dílů, dovolují nabídnout širší portfolio služeb obchodním partnerům.

Horizontální obráběcí stroje EUMACH jsou vyvinuty s důrazem na vysoký výkon, produktivitu a maximální spolehlivost. Konstrukce dovoluje zapojit všechny běžné nástroje a v efektivně řízeném výrobním procesu zhotovit obrobky s vysokou přesností. Jednotlivé výrobní úkony na sebe plynule navazují, krátí se čas dříve potřebný ke změně upnutí obrobku nebo výměny nástroje. Výsledný produkt odpovídá vysoké jakosti, produktivita práce je však navíc podpořena i úsporou času obsluhy.

Konstrukce stroje zlepšuje přístup obsluhy, ta je pak v čase zpracování výrazně omezena. Automatizované systémy hodnotí stav nástrojů i spotřebu materiálu. V případě jakékoliv odchylky dokáží korigovat změny nebo upozorní obsluhu. Program dovoluje rychlé operativní změny, základní nastavení probíhá jednoduše.

Rádi vás seznámíme s produktovým portfoliem výrobce EUMACH, který se řadí mezi světově uznávané producenty špičkových výrobních zařízení.

Kontaktujte nás

Copyright © 2017 - 2024

Vyrobil FT Sun