lh75w

Rozdělení CNC obráběcích strojů

Pátek 4.9.2020

Klasické základní rozdělení obráběcích strojů je řízené podle pohybu obrobku nebo nástroje při opracování. Pokud materiál rotuje vůči pevně fixovanému nástroji, jedná se o soustruhy. Naopak u frézky je obrobek staticky pevně zachycen a hlavní pohyb je přiřazen rotujícímu nástroji. Dané řešení stroje přináší konkrétní výhody a možnosti, výběr stroje i typ opracování je pak nutné řešit individuálně podle požadovaného výsledku.

Soustružnická centra

V soustruzích se pohybuje materiál v horizontálním nebo vertikálním směru. Nůž nebo jiný nástroj postupuje podle zadaných parametrů, může řezat, upichovat, tvarovat, vrtat ale i frézovat. Nástroj řídí obsluha nebo v moderních zařízení počítačem zadané kroky.

Soustružnická centra jsou uzpůsobena nárokům na univerzální řešení. Investicí do zařízení se tak otevírá víc možností, zpracovatel může rozšířit nabídku nejen v počtu zpracovaných obrobků, ale i v rozsahu tvarů. Výhodou je také rychlejší změna v prováděných úkonech a možnost pracovat s větší pečlivostí a s přesností.

Soustružnická centra navíc uvolňují i další funkce, například mimostředné operace, které dovolí frézování drážek a osazení, mimostředné vrtání bez nutnosti dokončit výrobek na jiném zařízení. Výroba probíhá plynule na jednom stroji a bez zbytečných prodlev.

U dlouhotočných CNC soustruhů, které jsou pak navíc vybaveny i automatickým podavačem, se výrazně snižuje podíl lidské práce. Opět výhoda pro velký provoz, kdy vyhazování hotových dílů a podávání materiálu probíhá zcela nezávisle na obsluze.

Některé specifické soustruhy jsou řešeny i ve vertikálním nebo karuselovém uzpůsobení. Zvláštní kategorii pak tvoří multifunkční CNC centra, která dokonale spojují funkce soustruhu a frézy.

Kyvná hlava může frézovat i složité tvary, jednotlivé nástroje v osách X, Y a Z na sebe v úkonech přesně navazují a bez změn v upnutí nástroje nebo materiálu dokáží zhotovit kompletní obrobek podle počítačem řízených kroků.

Výhody frézky

Frézky jsou ideální pro vertikální obrábění. Obrobky se upínají do svěráku přímo na pracovní ploše pod nástrojem. Frézky dokáží pracovat ve vysokých otáčkách a v různých variantách lze nabídnout až 30 různých nástrojů. Opět dovolují pečlivou práci a postup řízený obsluhou při individuálním zadání nebo napojení na automatizovaný proces.

Pro sériovou a velkokapacitní výrobu jsou vhodnější horizontální obráběcí centra. Tato zařízení těží výhody z většího pracovního rozsahu, dovolují vrtací a vyvrtávací operace. Otočný pracovní stůl zjednodušuje upnutí materiálu, dovoluje opracovat jej až ze čtyř stran, včetně volitelného natočení pod zadaným úhlem.

Při volbě zařízení je dobré si projít všechny možnosti konkrétního stroje a předjímat i budoucí vlastní vývoj výroby. Ochotně vám může poradit specializovaný prodejce. Dokáže vyhodnotit vaše nároky vůči aktuální nabídce moderních zařízení a vybere s vámi optimální variantu. Navíc může poskytnout přesné technické specifikace a doporučení z reálné praxe.

Kontaktujte nás

Copyright © 2017 - 2023

Vyrobil FT Sun