lh119-w

O společnosti EXTRON

Pondělí 20.4.2020

Společnost EXTRON byla založena již v roce 1972 s původní specializací na vývoj profesionálních obráběcích center.

Společnost EXTRON byla založena již v roce 1972 s původní specializací na vývoj profesionálních obráběcích center. V průběhu let dokázala vytvořit stabilní zázemí pro výrobu, ale také inovaci strojů, které plně využívají nejmodernější technologie. Vertikální i horizontální obráběcí centra jsou uzpůsobována aktuálním nárokům. Při výrobě se klade důraz na výběr materiálů, pečlivé provedení jednotlivých výrobních úkonů a neméně důležitá je také snadná obslužnost a přizpůsobivost. Širokým rozsahem produktových řad dokáže EXTRON vyhovět malým i velkým provozům. Dovoluje posílit výrobní kapacitu, zvýšit samostatnost provozů, zlepšuje efektivitu práce lidí a také podporuje lepší hospodaření s materiálem.

S kvalitním výrobním programem dovoluje rozšířit poskytované služby řemeslným firmám i velkým továrním provozům. Speciálně uzpůsobenými programy zjednodušuje ovládání strojů, omezuje kontrolu a následné opracování obrobků, snižuje podíl lidské práce.

EXTRON plně podporuje výzkum a vývoj, které zaručují stálou vysokou jakost produkovaných strojů. Zejména v posledních letech pozice firmy výrazně posiluje na světovém trhu a získává nejen skvělá hodnocení odborných porot na výstavách a expozicích. EXTRON plní nároky přísných norem a získává vícenásobné certifikace kvality. Současná tržní síť pokrývá dodávky strojů až do 30ti zemí na všech pěti kontinentech.
EXTRON nabízí produktové řady strojů pro vertikální i horizontální frézování, dvousloupové frézy i stroje se zpracováním pevného materiálu v 5ti osách. Soustruhy, frézy i plně automatické CNC obráběcí stroje Extron jsou navrženy s důrazem na vysokou přesnost vedení nástrojů. Plně využívají pokročilé kontrolní mechanismy, které upozorní na potřebu výměny nástroje, vedou materiál i pohyb obráběcích nástrojů s vysokou přesností a s minimální nutnou kontrolou lidské obsluhy. Pokročilé programy dovolují upravit způsob obrábění konkrétním potřebám.

Kryty strojů chrání obsluhu stroje, ale i citlivé části zařízení. Stroje jsou vyráběny z pevných a odolných materiálů, které vyhoví nárokům i nepřetržitých provozů. Zjednodušují obsluhu a také pomáhají zachovat bezpečné a čisté pracovní prostředí. EXTRON patří mezi nejlepší výrobce obráběcích center. Rádi vám představíme konkrétní výrobní stroje, jejich vlastnosti i možnosti využití ve vašem provozu. Využijte příležitosti posunout se dál a zlepšit kvalitu i rozsah nabízených služeb.

Kontaktujte nás

Copyright © 2017 - 2024

Vyrobil FT Sun