ncy-32-w

O společnosti CHIAH CHYUN

Čtvrtek 13.2.2020

Společnost CHIAH CHYUN MACHINERY CO., LTD. byla založena již v roce 1988, svým klientům nabízí profesionálně vybavené zázemí s širokým spektrem strojních výrobních zařízení, ale také bohaté zkušenosti v oboru. Soustruhy, frézy i nejmodernější CNC centra dodává do výroben po celém světě. Pružně reaguje na trendy ve výrobě, změny a vlastní produkci přizpůsobuje reálné poptávce. Snaží se plně vyhovět nárokům svých zákazníků ve více než 40 zemích a oslovuje další.

Za úspěšným rozvojem firmy je nejen mimořádná flexibilita a kvalitní zpracování, ale také přísné parametry, které kontrolují každý krok výroby. Od počátečního návrhu až po hotové zařízení jsou testovány jednotlivé parametry. Opakované testování vede k dosažení nulových vad, stroje jsou produkovány ve vynikající kvalitě a přináší výrobě skutečný pokrok.

Strojní vybavení CHIAH CHYUN MACHINERY CO., LTD. zrychlí a zjednoduší zpracování tvrdých materiálů, přinese vyšší samostatnost a nezávislost na dalších dodavatelích, a navíc otevře možnost nabídnout zákazníkům další služby. Mimořádný přínos je také v lepším hospodaření s materiálem. Soustruhy plně využívají pokročilé kontrolní mechanismy, které upozorní na potřebu výměnu nástroje, jakoukoliv odchylku od rozměrů. V samotném výrobním procesu se minimalizuje vznik zmetků a potřeba dodatečné úpravy. Šetří se s pracovní silou i časem.

CHIAH CHYUN MACHINERY CO., LTD. spojuje vyspělé technologie s profesionální službou. Výrobce pracuje se základem v dokonale poskytnuté službě, rozvíjí výrobní zařízení a přizpůsobuje nabídku.

Milníkem v životě firmy byl rok 2014, kdy CHIAH CHYUN MACHINERY CO., LTD. postavil další závod. Nová produkce dokáže uspokojit vzrůstající poptávku v kratším čase. Na celkové ploše 10 600 m2 dokáže produkovat stroje pro všechna průmyslová odvětví.

CHIAH CHYUN MACHINERY CO., LTD. udržuje inovace, vyvíjí nové technologie a zcela se zaměřuje na potřeby zákazníka. Získává řadu důležitých ocenění a certifikátů, mimo jiné také splňuje podmínky norem EN ISO 13849-1: 2015.

Kontaktujte nás

Copyright © 2017 - 2024

Vyrobil FT Sun