obrabeci-ceentra-w

CNC obráběcí stroje: 5 věcí, které vám dají základní přehled

Úterý 18.8.2020

CNC stroje nebo obráběcí centra jsou často skloňovanými pojmy. Co se za zkratkou ukrývá a proč jsou právě tyto systémy tak žádané?

Co to jsou CNC stroje a CNC obráběcí centra?

CNC stroje jsou v zásadě stále obráběcími stroji, které využívají nástroje pro frézování, vrtání nebo soustružení, liší se však systémem obsluhy. Předchůdcem vyspělých CNC strojů byl klasický model, který ovšem místo lidské obsluhy řídily naprogramované příkazy. Příkazy se skládaly z kombinace čísel a písmen, v moderní úpravě je řídicí jednotkou počítač, který ovládání dále zjednodušuje. Počítač dokáže vést nástroje v mnohonásobně rychlejším sledu pracovních úkonů a dovoluje i realizovat náročné tvary nebo precizní detaily.

Nejprve byly vyráběny pouze jednoúčelové stroje, které využívaly jeden druh operace. Výroba se posunula k efektivnějšímu využití času a také úspoře materiálu, protože počítačové ovládání dovolilo přesnější zpracování a omezilo lidskou chybovost. CNC obráběcí centrum rozšířilo stroje v kombinaci více operací současně. Pro výrobu konkrétního produktu je zpravidla třeba vystřídat více činností. CNC obráběcím centrum představuje víceúčelový stroj, který zastane kompletní realizaci v jednom čase a na jednom místě.

Jaké materiály může CNC stroj zpracovat?

CNC obráběcí centra jsou určená především pro tvrdé materiály, otevírají tak možnost zefektivnit výrobu v průmyslových odvětvích. Neslouží však výlučně k sériové výrobě, díky široké škále možností v nastavení a úpravě programů může vnést CNC vysokou samostatnost v přípravě vlastních dílů nebo atypů. CNC stroje zpracovávají železné i neželezné kovy, ale i plast. Pro konkrétní účely ale také gumu nebo grafit.

Jak fungují CNC stroje a centra?

Stroj tvaruje výsledný obrobek tím, že z původního základu materiál odebírá. Ať už jsou využity mechanismy frézy, soustruhu nebo vrtáku. Stroj postupuje přesně podle zadaných parametrů, které kombinují jak přesné souřadnice, používaný nástroj i dobu obrábění. Výhodou a urychlením celého procesu je zadání kompletního programu předem. Není třeba zastavovat práci a postupně zadávat jednotlivé kroky. Stroj postupuje samostatně a automatickými systémy také hlídá stav nástrojů a možné odchylky.

Jak náročná je obsluha CNC strojů?

Stroj pracuje z velké míry automaticky, největší zodpovědnost nese programátor. Ten musí sestavit program tak, aby podle něj byl schopný stroj postupovat. Musí seřídit nejen konkrétní funkce, ale také nastavit a upnout jednotlivé nástroje a materiál. Jednotlivé části stroje je možné snadno korigovat.

Hlavní výhody CNC strojů a center?

CNC stroje přináší efektivitu do výroby. Automatizace je bezpečnější pro obsluhu, stroje dokáží řídit celý postup výroby i upozornit na nedostačující stav nástrojů. Díky minimálnímu vstupu lidské obsluhy se také minimalizují nepřesnosti nebo chybovost. Stroj dokáže snížit počet jednotlivých úkonů, spojí je v rychle navazující sled činností. Také snižuje objem odpadu lepším a přesnějším vedením nástroje. S CNC stroji obecně lze dosahovat přesností řádech mikrometrů. Samozřejmě záleží na typu provozu, realizovaných produktech a vaší náročnosti.

Kontaktujte nás

Copyright © 2017 - 2023

Vyrobil FT Sun